Јавне набавке 2020

Финансијски план за 2021. годину

Јавне набавке 2020

Финансијски извештај за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину
Финансијски план за 2020. годину

Јавне набавке 2019

Завршни рачун за 2019. годину
Конкурсна документација - матурска екскурзија 2019/20
Позив за поднешење понуда - матурска екскурзија 2019/20
План јавних набавки 2019
Конкурсна документација електрична енергија 2019
Позив: електрична енергија 2019
Одлука: електрична енергија 2019
Одлука о додели уговора - замена дела фасадне столарије

Јавне набавке 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о набавци електричне енергије

Позив за подношење понуда (набавка опреме за кабинете информатике и рачунарства)
Конкурсна документација (набавка опреме за кабинете информатике и рачунарства)