Прва година

ПредметНедељни број часоваУкупан број часова
Српски језик и књнижевност4148
Први страни језик274
Други страни језик274
Латински језик274
Историја270
Географија274
Биологија274
Математика4148
Физика274
Хемија274
Рачунарство и Информатика274
Музичка култура137
Ликовна култура137
Физичко васпитање274

Друга година

ПредметНедељни број часоваУкупан број часова
Српски језик и књнижевност3105
Први страни језик270
Други страни језик270
Психологија270
Историја274
Географија270
Биологија270
Математика5175
Физика3105
Хемија3105
Рачунарство и Информатика*-60 блок
Музичка култура135
Ликовна култура135
Физичко васпитање270

Трећа година

ПредметНедељни број часоваУкупан број часова
Српски језик и књнижевност3108
Први страни језик272
Други страни језик272
Филозофика272
Историја272
Географија272
Биологија3108
Математика5180
Физика3108
Хемија3108
Рачунарство и Информатика*1 + блок36 (+ 30 блок)
Физичко васпитање272

Четврта година

ПредметНедељни број часоваУкупан број часова
Српски језик и књнижевност4128
Први страни језик264
Други страни језик264
Устав и права грађана132
Социологија262
Филозофија264
Биологија396
Математика4128
Физика5160
Хемија264
Рачунарство и Информатика*1 + блок32 (+ 30 блок)
Физичко васпитање264

Изборни предмети

Изборни предметНедељни број часоваУкупан број часова
Језик, медији и култура137
Поједниац, група, друштво137
Примењене науке137
Здравље и спорт137

*Блок настава